i Poniżej zamieszczmy Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Nasielska w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie.

Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Nasielska