328829521 862342751493010 1598387402151534790 nKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszy w 2023 roku konkurs prewencyjny.
W imieniu organizatorów zapraszamy dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do rywalizacji).
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
Szczegółowe informacje o konkursie na https://www.krus.gov.pl/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/