plakat

Informujemy, iż Biblioteka Pedagogiczna w Płocku organizuje konkurs pn. „Legendy, mity, baśnie narodów świata w komiksie”. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży będącej uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczycieli. W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się rysunkiem/malarstwem i/lub grafiką, ale nie jest to dla autora sposobem zarobkowania.

Celem Konkursu jest m.in. zachęcenie do czytania, rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia, wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do prezentacji własnej twórczości oraz zapoznanie z historią i kulturą narodów świata.

Zadanie konkursowe polega na wyszukaniu i przeczytaniu dowolnej legendy, mitu, baśni i wykonaniu komiksu ilustrującego jego treść. Technika wykonania prac: rysunek, grafika komputerowa. Prace należy przesyłać w formie prac plastycznych (technika dowolna) lub grafiki komputerowej (pliki jpg, png, pdf).

Termin składania prac upływa w dniu 31 maja br. o godz. 15.00. Prace należy przesyłać:

- pocztą na adres:  Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock, z dopiskiem „Konkurs komiksowy” (decyduje data stempla pocztowego) lub

- poczta elektroniczną na adres e- mail: lub

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty (karta zgłoszenia, zgody, klauzula informacyjna) są dostępne na stronie https://bpplock.pl/konkurs_gora.html

Zachęcamy uczniów z terenu Gminy Nasielsk do udziału w konkursie.