DRUM MASTER plakat

Wszystkich perkusistów, którzy nie uczęszczali do szkół muzycznych, zapraszamy do wzięcia w konkursie „Mazowiecki Drum Master Challenge Łomiankowski Groove 2022”.

„Mazowiecki Drum Master Challenge Łomiankowski Groove 2022” to pierwszy w województwie mazowieckiem konkurs dla perkusistów, którzy nie uczęszczali do szkół muzycznych i nie są ich absolwentami.

Konkurs jest dwuetapowym wydarzeniem skierowanym dla perkusistów zamieszkujących województwo mazowieckie. Pierwszy etap polega na nadsyłaniu przez uczestników nagrań prezentujących perkusyjne wykonanie do wybranego przez siebie utworu. Komisja konkursowa złożona ze specjalistów z tej dziedziny instrumentalistyki, dokonuje oceny prezentacji i wyłania finalistów konkursu.

W etapie finałowym, uczestnik będzie prezentował wykonanie do wybranego przez siebie utworu pochodzącego ze specjalnie przygotowanego i udostępnionego katalogu z utworami. Członkowie komisji konkursowej będą oceniać prezentacje biorąc pod uwagę koordynację rytmiczną, artykulację i dynamikę, interpretację utworu, oryginalność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Na postawie oceny zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

Finał konkursu, który odbędzie się w niedzielę 11 grudnia, będzie stanowił element całodniowego wydarzenia, w skład którego wejdą warsztaty muzyczne dla finalistów oraz koncert zaproszonej gwiazdy. Koncert będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla jego uczestników.

Więcej informacji na: www.kultura.lomianki.pl

Karta uczestnika konkursu

Regulamin konkursu