IMG 584112 grudnia, w Hotelu Royal w Modlinie, odbyła się konferencja podsumowująca warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w ramach Partnerstwa Lokalnego powiatu nowodworskiego pt. ”Siła Partnerstwa w powiecie nowodworskim: Gala projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem partnerstwa międzysektorowego w powiecie nowodworskim do wspólnej realizacji w latach 2018-2023”. Spotkanie miało na celu omówienie prac, nad którymi powiat pracował przez cały ostatni rok. Był to moment na podsumowania wspólnych pomysłów i wizji rozwoju. W sposób szczegółowy przedstawiono projekty, które na poprzednich spotkaniach zostały wybrane do realizacji: ścieżki rowerowe przebiegające przez wszystkie gminy powiatu, nowodworska platforma usługowo-biznesowa, nowoczesna szkoła, czy zagospodarowanie brzegu Wisły w Leoncinie. Z dumą możemy powiedzieć, że zainteresowanie wzbudził także pomysł Pani Kingi Szczypek „Szlakiem nasielskiego guzika”. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Nasielsku w spotkaniu uczestniczył Pan Marek Maluchnik – Sekretarz, Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Pani Hanna Pietrzak, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Jerzy Lubieniecki, radny miejski – Pan Michał Brodowski, radny powiatowy – Pan Mariusz Kraszewski oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych.

 

Foto: Michał Brodowski