IMG 5404

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza w tym roku konferencja nt. partnerstwa lokalnego, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie „Porozumienia w sprawie partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu legionowskiego oraz powiatu nowodworskiego”.

 

Celem przyświecającym obu powiatom jest budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy życia mieszkańców poprzez podejmowanie działań aktywizujących społeczeństwo, promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego oraz zawodowego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwalczanie bezrobocia. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszej gminy m.in.: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych oraz Radny Powiatu Nowodworskiego – Radosław Kasiak, Dyrektor MOPS oraz Radna Powiatu Nowodworskiego – Monika Nojbert, Dyrektor ZGKiM – Lidia Rutkowska, Prezes Zarządu NBM – Marzena Gronowska, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Lubieniecki, Radny Miejski – Michał Brodowski.

Warto przypomnieć, że od kwietnia 2018 r., Gmina Nasielsk aktywnie działa na rzecz partnerstwa lokalnego. Dzięki tej współpracy powstał projekt „Szlakiem nasielskiego guzika”, którego autorką i liderką jest Pani Kinga Szczypek ze Stowarzyszenia Artystyczno- Społecznego Skafander.