„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

  czarna wstążka


ŚP. Stanisława Zasońskiego
 wieloletniego sołtysa sołectwa Popowo Borowe