Z powodu śmierci

Romualda Woźniaka,

Wójta gminy Załuski w latach 2006-2018 oraz wieloletniego Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego,

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają  

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

oraz

Przewodniczący Rady
Jerzy Lubieniecki