„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

Wyrazy najgłębszego żalu i współczucia
Panu Markowi Jaroszewskiemu
Sołtysowi Sołectwa Pieścirogi Nowe

z powodu śmierci Córki

składają

Sołtysi z terenu Gminy Nasielsk