Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Pana Adama Stamirowskiego

zasłużonego dla Gminy Nasielsk działacza kulturalnego i sportowego,
byłego Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury, długoletniego członka zespołu redakcyjnego „Życia Nasielska”.

3447875c8abcfe8e796

Pogrążonej w żałobie Żonie oraz całej Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie.

Panie Adamie, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

wraz z Radnymi Rady Miejskiej