Z głębokim żalem żegnamy
 
ŚP
Stanisława Lewandowskiego

Wieloletniego dyrektora, nauczyciela i wychowawcę
wielu pokoleń uczniów w różnych placówkach oświatowych gminy Nasielsk.

43bbe23868902043e2660941f5e60894 XL

 

Rodzinie
wyrazy najszczerszego współczucia

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady