Panu
Andrzejowi Malonowi
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

 

Mamy

43bbe23868902043e2660941f5e60894 XL

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady