„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

 

Kondolencje

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku


składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

Ś.P. Heleny Zadrożnej

radnej Rady Miejskiej w Nasielsku kadencji 1998-2002 oraz długoletniej Pani sołtys sołectwa Kędzierzawice