„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

 

składają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

Kondolencje
Ś.P. Czesława Żołnierzaka
 wieloletniego sołtysa sołectwa Chechnówka

Pan Czesław Żołnierzak pełnił swoją funkcję przez wiele kadencji. Zapamiętamy Go jako osobę pełną zaangażowania w pracę na rzecz lokalnej społeczności i troszczącą się o mieszkańców. Sprawowanie zaszczytnej roli sołtysa przez tak długi czas potwierdza, że Pan Czesław Żołnierzak zdobył to, co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania – zaufanie mieszkańców. Również my, jako samorząd zawsze mogliśmy liczyć na Pana Czesława podczas spraw ważnych dla gminy.