Pani Annie Kowalskiej
Głównemu Specjaliście Wydziału Podatków i Opłat
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

 

Kondolencje


Taty

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku