Pani Joannie Grzeszczak
Inspektorowi Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 

najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty

 

kondolencje

składają

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 

oraz


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku