„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku


oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielskuskładają
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

 

44046235f72d9413a781

 

Ś.P. Urszuli Dąbrowskiej
sołtysa sołectwa Nowa Wieś w latach 2003-2019