Pani Ewie Mikulskiej 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Nasielsku


najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci


Mamy

 

44046235f72d9413a781

 

 

składają


Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski


Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Waldemar Kordulewski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku