Panu Markowi Tycowi
Dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka Kultury

najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Waldemar Kordulewski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku