Panu Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu
Zastępcy Burmistrza Nasielska

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Mamy

 44046235f72d9413a781

w imieniu całej społeczności oświatowej

składa
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Hanna Pietrzak