Panu Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu
Zastępcy Burmistrza Nasielska


najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci


Mamy

 

44046235f72d9413a781

 


składają


Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku


oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku