Z powodu śmierci
Pana Stanisława Charzyńskiego
byłego sołtysa sołectwa Popowo-Północ

 czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają


Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski


Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski


wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki