Z powodu śmierci
Pana Wiesława Zawadzkiego
wieloletniego kierownika Obwodu Drogowego w Nasielsku
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

 

44046235f72d9413a781mmm

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski


Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski


oraz
w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki