Z powodu śmierci
Pana Włodzimierza Minicha
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
w latach 1981-2007

czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku


składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

oraz

w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki