Z powodu śmierci
Pani Anny Siwiec
wieloletniej dyrektor biblioteki w Nasielsku

 

44046235f72d9413a781


najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku


składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku


oraz

w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki