„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

 

Z powodu śmierci

Pani Iwony Dełęgowskiej

Pracownika Centrum Usług Wspólnych

czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady