Pani Agnieszce Pałaszewskiej

Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

oraz Żłobka Miejskiego w Nasielsku

najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

czarna wstążka

składają

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

Zastępca Burmistrza Nasielska

Andrzej Waldemar Kordulewski

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki