Z wielkim żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Dariusza Borzyńskiego

Wiceprezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” działającego
przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Człowieka o wielkim sercu, zaangażowanego od wielu lat w dzieło ratowania ludzkiego życia.

Pogrążonej w bólu i żałobie

Rodzinie

czarna wstążka

składamy najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

wraz z pracownikami

Urzędu Miejskiego w Nasielsku