„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

    Pani
Jolancie Kalinowskiej
Sołtysowi Sołectwa Mazewo Dworskie A

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Mamy

czarna wstążka

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady