Z powodu śmierci

Pani Teresy Osieckiej
 wieloletniego Pracownika i Kierownika Wydziału Budżetu i Finansów
 Urzędu Miejskiego w Nasielsku

  

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 

 

składają 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

oraz 

Przewodniczący Rady
Jerzy Lubieniecki