Z powodu śmierci

Pana Marka Rębeckiego
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nasielsku w latach 1990-1992

 

3447875c8abcfe8e796 

 

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski


Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

oraz

Przewodniczący Rady
Jerzy Lubieniecki