Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

    Pani
Bogumile Rębeckiej
Sołtysowi Sołectwa Nowe Pieścirogi

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Męża

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady