Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci po ciężkiej chorobie

śp. Barbary Gerasik

pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Łącząc się w bólu

Najbliższym

składamy najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia.


Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku