„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
[Wisława Szymborska]

 

Z powodu śmierci


Pani
Teresy Szpygiel
Sołtysa Sołectwa Mokrzyce Dworskie


najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 

3447875c8abcfe8e796

składają
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku
Przewodniczący Rady Jerzy Lubieniecki


a także wszyscy Sołtysi z terenu gminy Nasielsk