Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

       Pani
Jadwidze Szymańskiej
Kierownikowi Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku

  najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

  Mamy3447875c8abcfe8e796

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady