Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Pani
Beacie Goszczyńskiej
Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Nasielsku


najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci


Taty

 

                                                                                                                                                            635851555ade8d008fd8

 
składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady