Panu
Andrzejowi Zawadzkiemu
Laureatowi Nagrody „Lew Nasielska”

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Żony

 

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady