Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Panu 
Markowi Jaroszewskiemu 
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku kadencji 2014-2018,
Sołtysowi Sołectwa Pieścirogi Nowe

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

córki

składają


Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady