Pani
Monice Nojbert
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Teścia

 

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady