IMG 5933W tym roku uroczyste rozpoczęcie Dni Nasielska zaczęliśmy 3 maja, koncertem symfonicznym pt. „Odrodzenie” w wykonaniu orkiestry SINFONIA VIVA, pod dyrygenturą Pana Tomasza Radziwonowicza. Po oficjalnych przemówieniach: Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Sekretarza Nasielska – Marka Maluchnika i autorki wydarzenia – Małgorzaty Ewy Kalicińskiej, rozpoczęła się część muzyczna. W programie znalazły się utwory, które powstałe w okresie, kiedy Polska nie była obecna na mapach Europy, a istniała jedynie w sercach Polaków oraz pojawiała się w niektórych działach europejskich twórców. Licznie zgromadzeni goście mogli usłyszeć utworzy z repertuaru: Richarda Wagnera, Michała Karłowicza, Piotra Czajkowskiego czy Stanisława Moniuszki. Oprawę słowną poprowadzi Pan Igor Pogorzelski.