informacja1Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim publikujemy informację dotyczącą dyżuru telefonicznego na temat: Wyjaśnianie błędów płatników związanych z przesyłaniem oraz wypełnianiem dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych.

Eksperci będą udzielać informacji o :

- Najczęściej popełnianych błędach płatników składek związanych z przesyłaniem oraz wypełnianiem dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych,

- Korekcie lub zmianie zgłoszenia do ubezpieczeń,

- Zasadach składania dokumentów rozliczeniowych,

- Najczęściej popełnianych błędach podczas korygowania dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych.

Termin: 23 kwietnia 2021 r.

Dyżur telefoniczny pod nr: 22 775 74 67 w godzinach 8.00-11.00

Więcej informacji: https://bit.ly/3swcWPe