spzozinformacja14032020Szanowni Pacjenci SPZOZ w Nasielsku, Przychodni w Starych Pieścirogach, Filii w Cieksynie,

w związku z  wprowadzonym przez  Ministra Zdrowia stanem wyjątkowego zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Naszych Pacjentów od 16.03.2020r. na okres 14 dni wprowadzona zostaje zamiana organizacji przyjęć pacjentów SPZOZ w Nasielsku.

 

Pacjenci zgłaszający się osobiście do Przychodni z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznej odległości będą wpuszczani do rejestracji pojedynczo.

  • Przed wejściem do Przychodni należy zdezynfekować dłonie przy pomoczy środków umieszczonych w dozownikach przy wejściu.
  • Wprowadzona zostaje możliwość skorzystania z PORADY TELEFONICZNEJ zarówno Lekarza Rodzinnego jak i lekarzy z Poradni Specjalistycznych  – ocena wyników badań, konsultacje schorzeń przewlekłych, konsultacje pacjentów z objawami infekcji, kontynuacja recept na leki stałe.  Na Poradę Telefoniczną  pacjent zapisuje się dzwoniąc do rejestracji wszystkich naszych przychodni.  Pracownicy Rejestracji poinformują o terminie, w jakim oddzwoni do pacjenta lekarz (data i godzina). Lekarz w trakcie rozmowy telefonicznej oceni na podstawie wywiadu stan chorego oraz ewentualną konieczność zgłoszenia się chorego osobiście do Przychodni.
  • Laboratorium w SPZOZ w Nasielsku będzie wykonywać oznaczenia wskaźnika INR (pacjenci na leczeniu przeciwkrzepliwym) zgodnie z planem, pozostałe badania jedynie w trybie CITO – tryb ustalony przez lekarza.
  • Pracownia USG będzie wykonywać badania w trybie CITO – tryb ustalony przez lekarza.
  • Poradnia Terapii Uzależnień będzie realizować porady JEDYNIE w formie PORAD TELEFONICZNYCH. Wszystkie terapie grupowe zostają zawieszone.
  • Z każdym pacjentem Rejestratorki lub Pielęgniarki przeprowadzą wstępny wywiad epidemiologiczny dotyczący możliwości narażania na zakażenie KORONAWIRUSEM.
  • Pracownicy podczas kontaktu osobistego z pacjentem profilaktycznie będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maski).
  • Profilaktyka (szczepienia oraz bilanse dzieci i młodzieży) zostają zawieszone.
  • Pielęgniarki Środowiskowe będą pobierać krew do badania INR zgodnie z planem, pozostałe badania laboratoryjne pobierane będą jedynie w trybie CITO. W domu pacjenta będą realizowane jedynie niezbędne zabiegi pielęgniarskie.
  • Dyżury Infekcyjne zostają zawieszone.

Pacjenci  z kaszlem, gorączką >38stC, dusznością,  którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali poza granicami Polski lub mieli kontakt z osobami z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, konsultowani będą WYŁĄCZNIE  w TRYBIE TELEPORADY.

Osobiste zgłoszenie się pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem spowoduje zamknięcie Przychodni dla WSZYSTKICH pacjentów. W przypadku potwierdzenia zakażenia u chorego wszyscy pracownicy i pacjenci mający kontakt z zakażonym zostaną bezwzględnie poddani 14-dniowej  kwarantannie.

Wobec powyższego jeszcze raz zachęcam do skorzystania z Porady Telefonicznej. Dla Państwa bezpieczeństwa warto tylko w stanach nagłych decydować się na kontakt bezpośredni w przychodni, zmniejszając tym samym ryzyko kontaktu z chorą osobą. W tej trudnej dla Nas Wszystkich  sytuacji liczę na Państwa wyrozumiałość i rozwagę

14.03.2020r. Maria Michalczyk Dyrektor SPZOZ w Nasielsku.