Stan danych na godzinę 13.00 w dniu 08.05.2020

 

- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 134 / 0
- liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 2 / 0
- liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 /0
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 3 / 0
- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 19 / 0
- liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / 0
- liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 11 / 2

▶️ Zgodnie z informacją z PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymaną w dn. 08.05.2020 r. na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 16 osób.
Zgodnie z zapotrzebowaniem rodzinom dostarczane są produkty żywnościowe. W przypadku chęci zgłoszenia takiego zapotrzebowania podczas przebywania na kwarantannie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku pod numerem (0-23) 69-33-006.