PIS

Stan danych na godzinę 13.00 w dniu 27.04.2020
- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba) 79 /(0)
- liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 6/ (0)
- liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba) 42/(0)
- liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6/(0)
- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 18/(0)
- liczba zgonów powiązanych z COVID-19/ ostatnia doba): 3/(0)
- liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4 /(2)

Zgodnie z informacją z PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymaną w dn. 27.04.2020 r. na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 18 osób.

Zgodnie z zapotrzebowaniem rodzinom dostarczane są produkty żywnościowe. W przypadku chęci zgłoszenia takiego zapotrzebowania podczas przebywania na kwarantannie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku pod numerem (0-23) 69-33-006.