PPISStan danych na godzinę 13.00 w dniu 16.04.2020
liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba) 246 /(23)
liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 6 / (1)
liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba) 117/(4)
liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6/(0)PPIS
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 14/(1)
liczba zgonów powiązanych z COVID-19/ ostatnia doba): 1/(0)
liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 /(0)

Zgodnie z informacją z PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymaną w dn. 16.04.2020 r. na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 79 osób.

Zgodnie z zapotrzebowaniem rodzinom dostarczane są produkty żywnościowe. W przypadku chęci zgłoszenia takiego zapotrzebowania podczas przebywania na kwarantannie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku pod numerem (0-23) 69-33-006.