Stan danych na godzinę 13.00 w dniu 14.05.2020

- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 169 / 11
- liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 0 / 0
- liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1 /1
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 2 / 0
- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 20 / 1
- liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4 / 0
- liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 14 / 0
▶️ Zgodnie z informacją z PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymaną w dn. 14.05.2020 r. na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 20 osób.
Zgodnie z zapotrzebowaniem rodzinom dostarczane są produkty żywnościowe. W przypadku chęci zgłoszenia takiego zapotrzebowania podczas przebywania na kwarantannie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku pod numerem (0-23) 69-33-006.