95065703 1326030634263827 7165501451261706240 oStan danych na godzinę 13.00 w dniu 12.05.2020


- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 151 / 9
- liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 0 / 0
- liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0 /0
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 1 / 0
- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 19 / 0
- liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4 / 0
- liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 14 / 0

▶️ Zgodnie z informacją z PSSE w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymaną w dn. 12.05.2020 r. na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 18 osób.
Zgodnie z zapotrzebowaniem rodzinom dostarczane są produkty żywnościowe. W przypadku chęci zgłoszenia takiego zapotrzebowania podczas przebywania na kwarantannie, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku pod numerem (0-23) 69-33-006.