Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacja1ZGKiM w Nasielsku informuje, że w dniu 04 lipca br. otrzymaliśmy częściowe wyniki badania wody z dnia 1 lipca br. z punktów Szkoła Podstawowa nr 2 oraz ze stacji uzdatniania wody w Jackowie. W obu próbach wynik badania dla bakterii z grupy coli, enterokoków kałowych oraz Escherichia coli jest zerowy.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do PPIS w Nowym Dworze Maz. o uchylenie decyzji z dn. 02.07.19r. Z informacji uzyskanych telefonicznie dowiedzieliśmy się, że PPIS nie uchyli decyzji do czasu uzyskania wyników ze swoich badań. Próba będzie pobrana w dniu dzisiejszym.

W przypadku pojawiających się nowych informacji będziemy informować na bieżąco.