W związku z licznymi komentarzami pod postami dotyczącymi zanieczyszczenia wody z SUW Jackowo, informujemy, że w dn. 25.06.2019r. akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. pobrało próbki wody z 3 punktów: budynek ZGKiM ul. Płońska 43, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, Restauracja „Stary Młyn” ul. Warszawska. W żadnej z badanych nie stwierdzono zanieczyszczenia.

W decyzji z dn. 02.07.2019r. otrzymanej dn. 02.07.2019r. ok. godz. 13.49 faksem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zaopatrywanego z SUW w Jackowie i poinformował o wynikach swoich badań pobranych w dn. 27.06.2019r. PPIS w NDM pobrał 3 próbki z punktów j.w. Jedynie w próbce wody ze Szkoły Podstawowej Nr 2 stwierdzono przekroczenie liczby enterokoków (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody w liczbie 6 jtk (norma 0) oraz liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody w liczbie 3 NPL (norma 0). 

ZGKiM wystąpił z zapytaniem do PPIS w NDM z prośbą o doprecyzowanie do jakich celów woda może być używana.
Czekamy na wynik badań okresowych pobranych dn. 01.07.2019r. przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Telefonicznie otrzymaliśmy informację, że do dnia dzisiejszego nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli. Na wynik obecności enterokoków i mikroorganizmów musimy jeszcze poczekać. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próbki z dnia 01.07.2019r. wystąpimy do PPIS w NDM o powtórne badanie. Po okresie minimum 72 h od ponownego poboru próbki uzyskamy informację o wyniku badania i ewentualną zgodę na użytkowanie wody. Obecnie podajemy chlor do sieci.

Ponadto informujemy, że cysterna z wodą pitną, stojąca przy ul. Rynek w Nasielsku będzie dostępna dla mieszkańców do godz. 20.00 (z przerwami na uzupełnienie) do czasu rozwiązania problemu.

Odpowiadając na komentarz dotyczący miejscowości Chrcynno informujemy, że komunikat dotyczy tylko odbiorców wody otrzymujących faktury z ZGKiM w Nasielsku.

Pragniemy podkreślić, iż badania jakości wody znajdującej się w wodociągach na terenie Gminy Nasielsk prowadzone są cyklicznie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz akredytowane laboratoria na zlecenie ZGKiM.

W przypadku pojawiających się nowych informacji będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie w przypadku uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panią Lidią Rutkowską- Dyrektor ZGKiM w Nasielsku tel. 572 668 542 lub z Panem Andrzejem Krzyczkowskim- Kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej, tel. 604 213 416.