woda3W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi, zwracamy się
z prośbą do mieszkańców gminy Nasielsk, korzystających z wodociągu zbiorowego Nuna,
o racjonalne korzystanie z wody.

 

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych
i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej!

 

Stacja Uzdatniania Wody w Nunie pracuje z maksymalną wydajnością i nie jest wstanie dostarczyć wody w ilościach przekraczających jej możliwości.

 

 

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie